Skip Navigation Links
Home
Het Team
Aanbod
FAQ
Blog
Contact

Waarom paarden?


Het paard oefent op veel mensen een geweldige aantrekkingskracht uit. Mensen willen graag met een paard in contact komen en het paard kan ze stimuleren tot prestaties waartoe ze anders niet bereid zouden zijn.


Wetenschap


In de voorbije jaren zijn er heel wat wetenschappelijke onderzoeken geweest naar het gebruik van paarden en dieren in de therapeutische setting. Hieronder enkele bevindingen:


Henrike Struck (2005) kon bij kinderen met motorisch afwijkend gedrag of een niet normaal verlopende motorische ontwikkeling aantonen dat ontwikkelingsbevordering met het paard of voltige-ervaring een positieve invloed had. Deze groep kinderen kon meer psychomotorische opdrachten uitvoeren dan de groep kinderen die niet in aanraking kwamen met het paard.


Gathmann en Leimer (2002) stelden vast dat het evenwicht kan verbeteren door therapeutisch paardrijden


Moet men kunnen paardrijden


Nee, er is geen ervaring nodig


Hoeveel kost een sessie


Ergotherapie met paarden – Paardrijden met een therapeutische achtergrond:


 20 euro per uur, waarbij men zelf kan kiezen tussen een half uur therapie of een volledig uur therapie (van te voren aangeven).


 175 euro per uur voor 10 lessen, waarbij men elke keer een uur therapie krijgt en het bedrag vooraf moet afrekenen. Deze 10 lessen moeten binnen 5 maanden opgebruikt worden. Bij weerverlet of verlet door ziekte van therapeut wordt er rekening gehouden met de termijn van 5 maanden.


 30 euro per uur voor een groepssessie, waarbij er meerdere uren wordt gewerkt rondom en met het paard. Hierbij zijn max. 3 kinderen per groep en wordt er minimaal 3 uur therapie gegeven. Voor minder kinderen of meer uren kan men zelf kiezen in overleg met de therapeut. Hierbij wordt een drankje en een klein tussendoortje voorzien.


 10 euro per uur voor koetsenritjes ter bevordering van de ontspanning, men mag zelf aangeven hoeveel uur men weg wil gaan.


Hulp bij zelfstandig wonen en arbeids(re)integratie:


 15 euro per uur, waarbij men in overleg met de therapeut kiest tussen een half uur therapie of een volledig uur therapie (van te voren afgesproken) Afmelden minimaal 24 uur op voorhand. Anders wordt het volledige bedrag van de therapie aangerekend.


Als ik een afspraak heb, kan ik me dan ook afmelden


Afmelden minimaal 24 uur op voorhand. Anders wordt het volledige bedrag van de therapie aangerekend.